Cinema i espectacles

club

Inevitablement, el CINEMA MONTGRÍ està a punt d’entrar a l’època digital. A l’inici de l’any tindrem en funcionament un equip de projecció en aquest format.

Això suposa una inversió molt important que està previst de ser sufragada en un 50 % pel Cine Club Torroellenc i en l’altre 50% per l’Ajuntament.

En els darrers mesos, segurament que per diferents motius, es constata una baixada d’assistència d’espectadors a les sessions de cinema, que es tradueix en pèrdues significatives cada setmana.

Si continua aquesta línia descendent, pot arribar a ser  inviable la continuïtat d’aquesta activitat gestionada pel Cine Club Torroellenc. Torroella es pot quedar sense cinema.

La imposició de fer front a noves despeses, com és la declaració de  l’IVA, agreuja aquesta situació. Fins ara, com a  entitat sense ànim de lucre, exempts.

Durant quasi 30 anys, el Cinema Montgrí, gestionat primer pel Patronat Municipal i en els darrers 10 anys pel Cine Club Torroellenc, ha funcionat amb notable èxit.

La seva continuïtat és possible i depèn de nosaltres.

 

ÉS MOLT SENZILL:

ANEM AL CINEMA

TORNEM A ANAR AL CINEMA

CONTINUEM ANANT AL CINEMA

  cal anar

 La Junta del Cine Club Torroellenc


 Pel·lícula del mes: Pacto de silencio