Mots en creu

núm. 13

mots en creu-plantilla

solucio num 12

NÚM. 13

Horitzontals. 1. Legislaríeu. 2. Alcohol de menta. Mossèn que ha perdut les vocals a l’arbre de messana prop de Messina. 3. Avinguda. Capital garrotxina. Descans. 4. Volves blanques que cauen a l’hivern. On morí Jesús d’orient a ponent. 5. Truja en aquest sentit. Cotxe italià. 6. Radi. Níquel. Plata. Illa de Marsella. 7. No pot parlar i canvia la roba. La sogra de la bíblica Rut. 8. Flor en embut de solanàcies. Aquest no creix. 9. Enganxà. Estaré sense núvols ni haver begut . Sol egipci. 10. Girats, serveixen per al bàsquet. Compostos amb el nitrogen central.

Verticals. 1. Desprendre’s. Líquid de ferida infectada. 2. De manera rigorosa. 3. Extrems del tren. Entre Puigcerdà i Llívia. Això serveix. 4. Cèlebre bisbe de Vic fa més de mil anys. Emporta. Preposició. 5. De l’altiplà de Bolívia. 6. Arbre que coronava emperadors. Moneda nipona. 7. Iode. Familiarment, el que serveix per seure. 8. Rom anaeròbic. Ciutat gallega. Extraterrestre de pel·lícula. 9. Aïlla. Preposició. Ronc. 10. Farà passar prim. 11. Cap com aquest. El que ens ha deixat.