Deu anys

El mes de desembre de l’any 2006 apareixia el número zero de la nostra revista digital. Feia temps que els promotors hi estaven treballant i el mateix fet de sortir amb un exemplar sense número indica fins a quin punt pensaven que es tractava d’un assaig. Però fou força més que això, perquè l’assaig resultà tan reeixit que des de sempre l’hem considerat la primera anella d’una cadena que, mes darrere mes, ha fet arribar les nostres inquietuds i els nostres sentiments als lectors durant deu anys. Aviat és dit. Avui www.emporion.org arriba al número 120 i amb aquell primer exemplar ja n’hem publicat cent vint-i-un sense mancances ni retards.

Si bé ho hem fet en alguna altra ocasió, no hi serà de més reiterar el que dèiem a l’editorial del número zero, perquè era una declaració d’intencions a la qual ens hem volgut mantenir fidels mes darrere mes, any darrere any. Començàvem per recordar els orígens il·lustres del periòdic fundat el 1915, prohibit per la Dictadura el 1923, renascut el 1932, desaparegut víctima de la guerra el 1936. Després proclamàvem:

“Ens considerem compromesos amb l’ideari de les dues èpoques precedents, és a dir, units en la catalanitat i l’estimació a la nostra vila; respectuosos amb la tradició i oberts a la modernitat; conscients de la dignitat de totes les persones i pobles; defensors de la pau, enemics de la violència; arrelats al passat, vivint el present, intentant pensar en futur; tolerants amb tot menys amb la intolerància; crítics amb el que va malament i disposats a millorar-ho; idealistes, fins i tot utòpics, però tocant de peus a terra.”

Durant aquests deu anys alguns dels fundadors i dels membres dels successius Consells de Redacció han anat passant el relleu a d’altres, però els continuadors ens sentim moguts pel mateix esperit. Igualment, alguns dels redactors dels primers números ja no són presents a les nostres pàgines, però n’han sortit de nous que hi han aportat noves seccions i nous punts de vista.  Els temps han canviat, el context polític i social ens ha enfrontat a nous reptes, a les nostres pàgines s’han modificat espais i s’hi han canviat continguts, s’han modernitzat tecnologies de suport, però l’ànima d’EMPORION es manté fidel a la seva vocació dels primers dies. Els que mantenim la continuïtat de la revista també tenim la voluntat de mantenir el seu compromís amb la nostra vila, amb el nostre país i amb el nostre temps.