A voltes amb la crisi.

És evident que el món està cada vegada més globalitzat, més comunicat, de manera que el que passa en una part del món, i més si és una zona d’influència econòmica o política, tard o d’hora ens afectarà. Això és el que està passant amb la crisi que tenim a sobre. Fa vuit o nou mesos, quan ens arribaven notícies dels EUA que hi havia bancs i sobretot famílies amb dificultats de poder donar resposta als seus compromisos financers, ens semblava que tot plegat era molt llunyà. La realitat ens ha portat a la contaminació o al mimetisme del que passava en els influents EUA i es varen donar els primers signes de crisi a bancs del Regne Unit, i s’obria el debat de si ens afectaria o no a la resta de la Unió Europea. Una altra vegada, la realitat ens ha demostrat que, en economia, tot sol estar relacionat i aquella incipient crisi de les subprime (les hipoteques per sobre del seu valor real de l’habitatge), ha anat entrant en el mercat britànic, tot i que, val a dir, no ha afectat l’economia europea en general. La Unió Europea segueix tenint unes variables econòmiques que no denoten desacceleració. Per contra, a l’Estat espanyol ja fa temps que es donaven símptomes d’alentiment del mercat immobiliari, que s’han agreujat per la tendència a la baixa del preu del dòlar i la puja dels tipus de préstec entre els bancs, a més de l’encariment del preu del petroli i dels aliments.

Tot aquest paquet de fets ha provocat una retenció del diner en circulació i de la inversió que afecta l’economia productiva. En el cas de l’estat espanyol i també a Catalunya, s’ha vist afectada de ple la construcció i, per extensió, la venda d’habitatges, amb les conseqüències que ens podem imaginar de pèrdua de llocs de treball. Aquesta mateixa realitat es dóna també a les nostres contrades de l’Empordà, ja que és una zona de notable dependència de la construcció, a més de la previsible reducció de turistes alemanys, francesos i anglesos, a causa de la sensació de crisi i també a destins més barats. És d’esperar que, amb les mesures que ha pres el govern i que haurà d’anar prenent, juntament amb la recuperació de la confiança dels ciutadans i la col•laboració dels bancs, es pugui convertir l’actual desacceleració cap a una situació d’estabilitat económica. Esperem que entre tots sapiguem escurçar aquest mal temps econòmic.