El nou cartipàs municipal i antics compromisos

El passat dia 27 de juny, en un Ple extraordinari, es va aprovar el cartipàs de competències dels membres de govern per a la nova legislatura que ara ha començat. Degut al resultat de les eleccions i al nombre de grups municipals que s’hi han presentat, el nombre de regidors i regidores que corresponen a UPM i ERC, els dos grups que, sense pràcticament cap desavinença han pactat des del primer moment fer-se càrrec de la tasca de govern, serà més nombrós que en la legislatura anterior.

Segons paraules del nou l’alcalde, Jordi Colomí, aquest nou cartipàs de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí vol donar resposta als grans reptes de futur que té el municipi per mitjà d’un organigrama que fomenti el treball transversal, sigui resolutiu i àgil en la presa de decisions i millori l’assistència als ciutadans. El repartiment d’àrees, regidories i serveis parteix de la base de fer una gestió de conjunt de l’activitat municipal i se sosté en el fet que la gestió serà portada a cap per un grup de regidors i regidores capacitats per tirar endavant un projecte compartit i consensuat per reactivar el municipi i planificar nous projectes.

El nou equip de govern estarà format per 10 regidors, 6 del grup municipal d’UPM i 4 del grup municipal d’ERC. Per reforçar el treball transversal, l’alcalde assumirà directament les àrees de Serveis Generals, Política Territorial i Política Econòmica, atès que són àmbits que afecten diverses regidories.

El fet que el resultat de les eleccions hagi permès obtenir la presidència de l’EMD de l’Estartit i Francesc Ferrer del grup Més per l’Estartit-UPM en sigui el nou president, fa preveure una més efectiva tasca de col·laboració Ajuntament – EMD per enfocar nous projectes i incentivar les bones relacions entre les dues entitats.

El nou cartipàs queda constituït de la següent manera:

Jordi Colomí Massanas (UPM): (alcalde) Serveis Generals, Política Territorial, Política Econòmica i Gestió del contracte de l’abastament d’aigua potable.

Marc Calvet Martí (ERC): (1r tinent d’alcalde) Participació Ciutadana, Unitat Operativa de Manteniment (UOM), Gestió Costanera i Platges, Gestió dels contractes dels serveis d’escombraries, enllumenat, neteja i edificis municipals.

Josep Martinoy Casademont (UPM): (2n tinent d’alcalde) Promoció Econòmica i Desenvolupament, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Hisenda.

Jordi Oliver González (ERC): (3r tinent d’alcalde) Urbanisme.

Roser Font Pi (UPM): (4a tinent d’alcalde) Cultura, Festes, Recursos Humans i Convivència.

Anna Company Coll (ERC): (5a tinent d’alcalde) Ensenyament i Joventut.

Anna Maria Bonada Pérez (UPM): Acció Social i Salut.

Natàlia Navarro Sastre (ERC): Patrimoni Cultural, Arxiu Municipal i Medi Ambient.

Dúnia Oliveras Bagué (UPM): Destinació Turística Torroella-L’Estartit-Illes Medes, Comerç i Mercat.

Genís Pigem Olivé (UPM): Esports, Desenvolupament de la zona esportiva, Món Rural i Fires.

Un equip format per persones preparades i compromeses en els seus correponents i diversos àmbits que, segons paraules de l’alcalde, Jordi Colomí, està disposat a treballar des del primer moment.

Ara, ja en ple estiu, no podem deixar de pensar en la necessitat de trobar camins realistes i efectius per solucionar un dels problemes endèmics del nostre municipi: els accessos per carretera. Són molts anys de patir les cues que durant els mesos de juliol i agost hem de suportar els ciutadans de Torroella, l’Estartit i pobles veïns. La seguretat, l’activitat comercial i la pèrdua de visitants se’n ressenten.

Reactivar els contactes amb l’administració per exigir solucions és el primer pas i deixar-los clar que si per construir una variant hem d’esperar deu anys més, el que cal és activar la construcció de la rotonda prevista segons el Pla general d’urbanisme a la zona de l’antic escorxador, a l’entrada a la vila pel pont i a partir d’aquesta trobar sortida per les zones urbanitzables en direcció oest cap a l’Espai Ter, seguint el rec del Molí i des d’allà es podria trobar un enllaç fins a la carretera d’Ullà. I una altra sortida, direcció est cap a la zona industrial, que enllaçaria amb la carretera de l’Estartit Aquesta no només podria ser una solució provisional, sinó ja definitiva. Aquests vials podrien formar part de la xarxa de carreteres fins a la construcció de la variant, amb el compromís municipal que podria passar a ser competència municipal si mai aquesta fos construïda.

Idees factibles o no, exposades ara al començar una nova legislatura, amb la voluntat d’aportar solucions per desencallar antics compromisos.