Exitosa primera fase d’obres d’accessibilitat 

Gràcies a la dedicació d’una part del pressupost municipal a la participació ciutadana, l’any 2017 Torroella va disposar de 75.000€ per millorar l’accessibilitat, com a conseqüència de les votacions que es van establir per trobar una obra considerada necessària.

En aquesta ocasió, l’ajuntament ha fet una feina exemplar, tant a nivell participatiu com d’execució de les obres. Es va crear una comissió pel seguiment dels treballs que s’ha anat reunint fins a començament d’aquest any, moment en què s’ha donat per finalitzat el projecte.

L’arquitecta Maria Mercè Corominas, reconeguda especialista en la matèria, va ser l’encarregada de l’execució dels plànols dels diferents punts elegits. De les 4 rutes previstes per cobrir l’accessibilitat als principals centres públics de Torroella, es va elegir la ruta que uneix els centres escolars ubicats al Carrer del Roser amb el CAP.

Entre altres punts, remarquem les millores al Carrer del Roser, Portal de Santa Caterina, Santa Caterina, Avinguda Lluís Companys, Passeig de l’Església i Carrer Dr. Molinas amb ampliació de l’amplada de tota la via. També s’ha actuat en punts concrets, com la cruïlla del Carrer Porta Nova i Carrer Sant Agustí per permetre un bons accés a la Biblioteca Pere Blasi i als Serveis Socials. Cal remarcar, per encertada, l’actuació a la plaça entre el safareig de la vila i l’Espai-Ter, amb un camí apropiat que evita la sorra o grava. Igualment, s’ha treballat per accedir al cementiri, etc. L’edifici de l’ajuntament mateix ha canviat les portes d’accés per unes d’automàtiques.

Cal destacar amb gran satisfacció que Torroella, gràcies a unes obres que s’han vist beneficiades per subvencions, ha millorat en accessibilitat per a la cada vegada més nombrosa flota de cadires de rodes. Aquestes millores també afavoreixen les persones que porten cotxes d’infants, carros de compra, etc.

L’ajuntament ha començat la planificació d’una nova sèrie de millores previstes en llocs cèntrics com el Passeig de Catalunya i l’itinerari que uneix l’estació d’autobusos i la Plaça de la Vila, amb la qual cosa es donarà una nova empenta a aquesta iniciativa. Està prevista una dedicació especial de transformació per millorar l’accessibilitat al llarg d’una dècada. Al final, si es persisteix, quedarà una vila exemplar en aquest tema.

Des d’aquí fem una crida als establiments. A vegades una petita actuació millora la mobilitat de cadires de rodes. Eliminar esglaons fàcils de modificar, crear rampes, canviar portes per unes d’automàtiques, etc., serien bones mesures per demostrar una atenció a la gent que ho necessita. L’ajuntament ha donat exemple i ara la ciutadania ha de seguir el model.