Gàmbia

Poemes d'arreu del món

Gàmbia

Rassa Oni E Pulaar Ke Leñol

Samba Baldeh

Ujuunaaje didi e sappo er ngoo

hitaande nde ngende nde hinka

hawri e lewru tatabiro he nde doo

hitaade.

Ko jiimm haalde ceeda he

demngal pulaar walla mbien tan e

demgal fulfulde fouladou.

Ko tacki minoo hala min ko mi pullo

koomoo enen fof yumma.

Ko neene ngooto e baba ngooto

mbabamen ina wihetee ko adamm

neene men wihetee ko hawa.

E nen won doour fof ko lenol

ngootol minoo yidi halamon no

feewi honon kadi yidon hala ham

ka no feewi.

Cagagal doom garren halde manaa

ñaaminde hamen

poema i la cultura fula

Del fula al català

Samba Baldeh

Aquest any 2011, per mi as un bon any.

Jo vull parlar una mica amb la meva

Llengua materna, que és el fula.

Com tot el mon, és el mateix pare

i la mateixa mare; el pare del món es diu

Adam i la mare del món es diu Eva.

Tot el mon és una raça.

Jo estimo, nosaltres estimem molt

la vostra llengua materna, que és el català.

I vosaltres també! estimeu molt la meva

llengua materna, que as el fula.

Després d’això. la cultura és també

el violí. la papaia, el bami, els cacauets,

el blat de moro, el bou i la vaca.

55-Samba Baldeh

Recita en fula: Samba Baldeh