Important millora ambiental a ENPLATER S.A.

ENPLATER S.A. aconsegueix eliminar les emissions de vapors de dissolvents a l?atmosfera provinents de les tintes d?impressió mitjançant la posada en marxa d?una planta de recuperació de dissolvents.

El passat dia 27 de juliol fou inaugurada aquesta planta amb l?assistència del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que ho feia en substitució del President de la Generalitat, José Montilla, el qual un dia abans va excusar la seva assistència amb motiu de les falles de subministrament elèctric a barris de Barcelona.

Amb aquesta obra, Enplater se situa al capdavant de les empreses espanyoles i en una de les primeres europees en l?eliminació de les emissions de COV (cossos orgànics volàtils) a l?atmosfera i en la seva recuperació, convertint-los en dissolvent que pot ser reutilitzat en el procés productiu.

Una de les activitats més importants dintre de tot el procés d?aquesta empresa és la impressió de films generalment de plàstic pel sistema de gravat al buit. Les tintes utilitzades en aquest sistema d?impressió són líquides, és a dir, vénen diluïdes amb dissolvents, dels quals els dos més importants són l?acetat d?etil (un 80 %) i l?alcohol etílic (un 15%). El 5 % restant és barreja de petites quantitats de diferents dissolvents. En el moment del secat de la tinta, al fer-se la impressió, el dissolvent s?evapora i s?extreu de les càmeres d?evaporació i es porta cap a uns dipòsits a la planta de recuperació, on aquests vapors són absorbits per carbó actiu. Quan el carbó actiu del primer dipòsit d?absorció està saturat, és a dir, que ja no pot absorbir més dissolvent, l?entrada de vapor de dissolvent es tanca i comença la fase de neteja. El dissolvent és arrastrat per un corrent de nitrogen en calent i després de ser refredat a temperatures molt baixes es condensa i es diposita en un dipòsit a punt de passar a les columnes de destil·lació.

Tres columnes de destil·lació fan una destil·lació fraccionada dels diferents dissolvents que componen la barreja. A la primera columna es dipositen les fraccions més pesades (un 5% del total) que són dissolvents que es treuen com a residu. A la segona columna s?obté l?acetat d?etil en un grau de puresa del 100% (80 % del total) i a la tercera columna s?obtenen els alcohols (15% del total).

L?acetat d?etil obtingut es pot reincorporar al procés productiu sense cap problema.

MESURES AMBIENTALS ACONSEGUIDES.

Aquest procés suposa:

  1. Atmosfera neta ja que s?eliminen els elements contaminants.
  2. Disminuir el consum de dissolvents en més d?un 70% (entre 700 i 800 tones l?any).
  3. Disminuir el transport de matèries perilloses per carretera, ja que es faran uns 40 viatges menys des de Tarragona a Torroella amb cisternes que contenen un producte altament inflamable.
  4. Disminuir els residus de dissolvents bruts de tinta ja que la capacitat de destil·lació de la planta permet destil·lar i recuperar dissolvent de neteja que actualment es gestiona com a residu.

El fet que el sistema treballi amb nitrogen, un element totalment inert, permet garantir la seguretat de les instal·lacions contra el perill d?incendi. El nitrogen ocupa totalment totes les conduccions, en desplaça l?aire i amb ell l?oxigen, i evita qualsevol perill de combustió.

El desenvolupament d?aquest projecte ha suposat una inversió de 4.851.232 euros.

El Conseller Nadal va lloar l?esforç fet per l?empresa en aquesta inversió, pel que representava com a millora ambiental i també pel seu caràcter innovador. Una opció que permetrà l?estalvi d?una matèria perillosa com són els dissolvents.

EL CONSELLER NADAL DÓNA PLAÇOS PER A LES INFRAESTRUCTURES QUE AFECTEN TORROELLA

El conseller Nadal anuncia que abans de final d?any es publicara l?estudi informatiu de la variant de Torroella.

En resposta a la reivindicació feta en el seu parlament pel gerent d?Enplater, Josep Garganta, amb motiu de la inauguració de la planta de recuperació de dissolvents, Nadal va anunciar que els projectes de noves infraestructures que afecten els accessos a Torroella anaven per bon camí. Abans de final d?any es publicarà l?estudi informatiu de la variant de Torroella de Montgrí, a la C-31. El traçat previst connectarà la carretera de Serra de Darò (Gi-643) amb la carretera de Verges a través d?un nou pont sobre el riu Ter a l?alçada de l?encreuament de la carretera de Verges i la de Bellcaire d?Empordà.

Segons el Conseller, la voluntat és que abans d?un any i mig ja s?hagi licitat l?execució d?aquestes obres. També va anunciar que, paral·lelament a la tramitació d?aquest projecte, s?iniciaran les obres d?eixamplament del tram de set kilòmetres entre Verges i Torroella de la C-31 i el tram de vuit kilòmetres entre Torroella i Parlavà de la Gi- 643. Aquest eixamplament es faria eliminant les cunetes laterals i convertint-les en voral, un espai que donaria més seguretat a les actuals carreteres que no tenen més de sis metres d?amplada.