L’organització social fulacunda

En aquesta secció fulacunda, avui presento l’organització social. Recordem que els fulacunda són l’ètnia que viu a la regió de Fuladu, al Senegal.

Divisió territorial: El Fuladu es divideix en zones. Una zona pot dur el nom d’un camp d’arròs, d’un arbre, d’una persona, d’una cosa …

Els fulacundes s’organitzen en pobles. Els pobles es fan d’argila (la paret), de palla i de bambú (el sostre). Aquests pobles porten cognoms, noms, d’objectes, de rius, d’animals, d’arbres…

Un poble es compon d’una o més famílies. El cap del poble és sempre membre de la família que va fundar el poble i ha de ser un home, mai una dona. Al poble, les cases de les dones són separades de les dels homes.

Des de fa segles la família fulacunda és polígama. Abans, els fulacundes es casaven entre ells, però amb el modernisme, aquest sistema ètnic ha desaparegut. El nombre de dones varia entre una (1) i quatre (4). El nombre de nens és il·limitat.

A la família fulacunda, el pare és la primera autoritat, després el fill gran. Per a certes decisions, les dones són consultades, però no prenen decisions. Les decisions les prenen els homes, independentment de l’edat de l’home.

Els nens dels fulacundes porten el cognom del pare però no el de la mare. Els noms poden ser el d’un amic, d’una cosina, un arbre, un camp d’arròs, un lloc, un animal, una festa, un cereal…

En el proper número, parlaré d’algunes de les causes i conseqüències de la poligàmia a la regió de Fuladu.