Menorca. El Camí de Cavalls

A partir de la conquesta catalana de l’any 1287, a Menorca es constitueixen les anomenades “cavalleries”, conjunt de finques de caràcter feudal, segons les quals els beneficiaris percebien una sèrie de rendes que els permetien tenir cavallers armats per protegir l’illa. Així començà el camí de cavalls, camins que permetien als cavallers accedir a cales i platges de tot el voltant de l’illa. Amb moltes dificultats al cap de molts anys s’ha pogut recuperar els seus traçats com a servitud de pas perquè els vianants poguessin arribar per terra a tots els indrets que guardaven aquells cavallers.

Les imatges que ens mostren aquest documental són les recollides per tres jubilats catalans que han fet aquest recorregut al llarg de quatre anys com a testimoniatge de la variada geografia, del meravellós espai natural sempre emmarcat pel mar i per fer certes les paraules d’un gran escriptor català que deia que si es vol conèixer realment un país s’ha de fer a peu, caminant.