Mots en creu

núm. 14

mots en creu-plantilla

Solucio num13

NÚM. 14

Horitzontals. 1. Legislacions. 2. Aixafa la fruita per treure el suc. Babau i sense cap. 3. UGT sense unió. Profeta menor. No cultivat. 4. Arrel bona amb oca. Pressentirà. 5. Xopo completament. Es comença de veure Israel. 6. Altura del so. Mano sols al centre. Pronom 51. Gos. 7. Pota del cotxe. Oració intercalada. 8. Estupefacte. Patacada una sola vegada amb una mesura de 3 litres. 9. Muller de Jacob. Aquest volava amb ales de cera. No respon a l’enquesta. 10. Pati amb pòrtics. Tregui les escames del peix fregant de l’inrevés.

Verticals. 1. Sobirania. Estri de vol. 2. Esgarrifat. 3. En un àgape es menja les vocals. Aliment. Bosc d’oms d’en Sharif. 4. Planeta solar. Mig diàmetre. Iode. 5. Mercenari de l’exèrcit. 6. Estimem: així sia. Aquí, a Burriana. 7. Carboni. Benefici. 8. Piano sense cap ni peus. Emprin. Sol egipci. 9. Complir ordres. Cubicatge del motor. Cent. 10. Relats. 11. Operació aritmètica de Sant Tomàs. Raspós i amarg.