Mots en creu

mots en creu-plantilla

NÚM. 23

Solucio num 22Horitzontals. 1. Apuntalarem. 2. Ardentor. Bou que matava Buffalo Bill. 3. Cent u. Bucle escapçats. Expressió de fàstic. 4. Semblant. Cal anar-hi a l’hivern. 5. Escrit difamatori. Bolets fent la sardana. 6. Cent cinquanta caragirats. Nota. Molibdè. Campió. 7. Poble gran de dreta a esquerra. En aquest sentit exagero. 8. Convertint ferro en acer. Acostuma a passejar pel cel de dies. 9. Riu d’Europa. Obtús. Rave desvocàlic. 10. D’aquests no se n’exceptua cap . Símptoma de l’inrevés.

Verticals. 1. Bescuit. Manifestació de bellesa. 2. Unió. 3. Les primeres que sonen. Símbol d’aviació hispana. Aquest va a poc a poc.  4. Està al llit. Príncep àrab de petroli. Sofre. 5. Cuit a la brasa. 6. Sense pèls. Nen gran. 7. Tipus de creu. Solitari. 8. Onzè mes hebreu. Fàcil a enutjar-se. Onze. 9. Himne oficial de la II República espanyola. Emprament. Mig miler. 10. Acció de treure les parts bastes d’una peça. 11. Suc de raïm. Redimeixi.