Parèmies IX

PARÈMIES IX – (Del propi autor). *
 

Trobar el camí recte es molt fàcil, però.. cony! es tan rost..
I això explica cl perquè tan poca gent el segueix.

L’home que al llarg de la seva vida, ha lluitat per a trobar la fe, i ha fracassat..
pot esperar, potser, que Deu li tingui en compte la lluita, i no el resultat.

Tornant a 1a infidelitat… Si, si, es clar…però ?

Un home intel·ligent, en resta algun? no perd el temps escrivint ruqueries.

 

*Parèmia:
Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.
La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferrer