Parèmies II

PARÈMIES II – (Del propi autor). *

 

El mirall es un amic que mai enganya.

Cada vegada que t’emmirallis veuràs una cara diferent.

I que sempre serà la d’un desconegut.

A l’home que defensa als indefensos i demana justícia li perilla la vida. Potser es per això que no te qui el segueixi.

El mon es un ball de disfresses permanent, un carnestoltes on les caretes no deixen veure les cares. ,

 

*Parèmia:
Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.
La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a
recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferrer…