Parèmies XIV

PARÈMIES XIV – (Del propi autor). *

 

 

El bon pescador sap quin esquer necessita
Segons el peix a pescar!

Només hi ha un tipus d’home que no es ven
El ja mort!

La importància que es dona cada home
És directament proporcional a la seva estupidesa!

Que el 2012 que ara comença ens porti a tots Salud i Pau.
Diner només el necessari, ja que com la droga crea addicció!

 

*Parèmia:
Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.

La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferre