Parèmies VIII

PARÈMIES VIII – (Del propi autor). *

 

Els predicadors ens insten a escoltar la veu de la consciència.
Pel que sembla, no recorden que a la consciencia l’emmudeix l’egoisme.

El poble que deixa que llibertat es torni llibertinatge i tolerància anarquia,
que perd el domini del carrer  i tots els altres…va de dret a l’estimbador.

La importància que tens val poc;
nomes val la que els altres et donen.

L’home es l’únic animal que porta a cap genocidis.
I es, també, cl que te mes merescut el qualificatiu de bestia.

 

*Parèmia:
Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.
La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferrer