Parèmies XI

PARÈMIES XI – (Del propi autor). *

 

Un orador professional ajusta el seu discurs
a la idiosincràsia de l’auditori.

L’arenga reaccionaria o la engalipada àcrata
no tenen secrets pel xarlatà.

No s’espanti per arribar a Déu si ha pecat…
Tem la seva justícia si mai has fet el bé!

El no creient que busca a Déu…
el porta dintre sense saber-ho!

 

*Paremia
Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.
La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferre