Parèmies XVII

PARÈMIES XVII – (Del propi autor). *

 

El poderós té aduladors,

però no té amics.

El millor abrigall per l’esperit,

és la caritat.

Tenir un fill a qui estimar

compensa el desengany de viure.

És normal que els pares estimen més als fills que a l’inversa,

l’aigua sempre corre avall.

 

*Parèmia:
Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.
La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferrer