Parèmies XVI

PARÈMIES XVI – (Del propi autor). *

 

Les misèries no poden urpar
al qui s’alegra amb el goig dels altres.

La càrrega del diners
no deixa colar les ànimes.

La falta de fe no és problema d’intel•lecte,
és  problema d’orgull.

L’egoisme és la lepra de l’ànima.

 

*Parèmia:
Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.
La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferrer