Procurant el consens d’economia

A Corea del Sud ha tingut lloc la reunió dels ministres de finances del estats que formen el G20, grup que engloba les economies més importants del planeta. A l’agenda hi havia la voluntat de trobar solucions a la coneguda guerra de divises, des que el ministre de finances del Brasil la va batejar així, i també altres temes d’abast econòmic mundial com és la reforma del poder de decisió del Fons Monetari Internacional, amb la voluntat d’adaptar-se a la realitat econòmica actual.

Pel que fa a la primera qüestió, s’ha arribat a un consens entre els estats que ha de permetre evitar devaluacions competitives amb la finalitat de millorar la competitivitat de les economies i evitar així una guerra de divises. I pel que fa al Fons Monetari Internacional, s’ha arribat a un principi d’acord en què s’estableix que els estats emergents, com la Xina, l’Índia o el Brasil, tindran més pes en el mateix G20 i en les decisions del Fons Monetari Internacional; per tant, la legitimitat d’aquests grups o institucions s’acostarà més a la realitat econòmica actual. S’ha establert que es cedeix el 6% de les quotes de vots a favor de les dites economies emergents.

En definitiva, el que emana de les darreres reunions internacionals relacionades amb l’àmbit econòmic ens mostren cada vegada més pes de les economies emergents, especialment de la Xina, realitat que va marcant que s’està entrant en un nou ordre mundial, al qual seria convenient que els estats europeus i la Unió Europea en concret sabessin adequar-s’hi fent les reformes necessàries per no quedar fora de les decisions importants del planeta.