Qui no sap escriure en català? (17)

REGLA 14

Pronoms personals

 

Pronoms personals són els que fan referència a les persones d’una frase sense dir-ne els noms. Hi ha pronoms personals anomenats forts i pronoms personals febles.

1 – Formes dels pronoms personals forts:

Singular                       Plural

1a persona      jo, mi                          nosaltres, (nós) (*)

2a persona      tu                                vosaltres, vós

3a persona      ell, ella, vostè, vós    ells, elles, vostès

Reflexiu          si                                 si

Exemples:

            jo menjo    vine amb mi    tu cantes    ella dorm    vós escolteu    vostès diran               sempre parla de si (d’ella mateixa)        anaven contra si (contra ells mateixos)

(*) nós només l’usen els reis, els Papes: “Nós, per la voluntat del Senyor, …”)

2 – Formes dels pronoms personals febles:

                                                           Singular                                  Plural                         

1ª persona                  em                                          ens

2ª persona                  et                                            us

3ª persona                  el,   la,   li                               els,   les

Reflexiu                      es                                            es

Exemples:

            em van rebre      et penses       el duien      la miràveu        li deies      es pentinava                    ens esperaven     us escriurem     els renyarem       les seguien      es dutxaran

Davant verbs que comencen amb vocal o h adopten forma diferent:

                                                           Singular                                  Plural                         

1ª persona                 m’

2ª persona                  t

3ª persona                  l’   (o la) (**)                                     

 Reflexiu                                                  s’                                             s’

Exemples:

            m’agrada          t’ajudaria         l’estimava         s’horroritza        els vells s’asseuen

(**) S’apostrofa la davant vocal o h, excepte quan el verb comença amb i, hi, u, hu:                exemples:       ell l’estimava (a ella)      tots l’honoraven (a ella)     l’odio (a ella)                 però:    en Joan la utilitzava      la idealitza      el mag la hipnotitzà     ell la humilia

Els pronoms li, us, els, les  no canvien si el verb comença amb vocal o amb consonant.

Exemples:     

            li retreu                   us manen                els canviaries                 les trenques

            li encarrega            us adoneu                els ajudes                les endreçaràs

Darrere dels verbs acabats amb consonant o en u tenen la forma:

                                                           Singular                                  Plural                         

1ª persona                 -me                                         -nos

2ª persona                  -te                                          -vos

3ª persona                  -lo,  -la                                               -los,  -les

Reflexiu                                               -se                                          -se

Exemples:

escolteu-me            asseu-te             cercar-lo                  seguim-la           vol dutxar-se             agafem-nos                     espereu-vos        barregeu-los       guaiteu-les       van estimar-se

Darrere dels verbs acabats en vocal diferent de la u:

                                                           Singular                                  Plural                         

1ª persona                  ‘m                                           ‘ns

2ª persona                  ‘t                    

3ª persona                  ‘l  (***)                                   ‘ls

Reflexiu                      ‘s                                             ‘s

  Exemples:

            escolta’m        agafa’t         renta’l          prengui’s         porta’ns          digui’ls

(***) Darrere de consonant o vocal, li no canvia de forma.

Exemples:               va donar-li el regal               porta-li els bolet

 

Val la pena repetir un cop més que aquestes regles no pretenen ensenyar gramàtica sinó ajudar a escriure correctament als que ja saben parlar bé.

Ja veureu com, de fet, les regles us resolen un problema, no us el creen.

I la millor recepta, com sempre: llegir força, i escriure sovint i sense por.