Qui no sap escriure en català? (35 i comiat)

 

Regla 23 – Números

 

Fins ara hem anat parlant de lletres, de síl·labes, de paraules, d’accents… però encara ens falta dir com s’escriuen els números. Som-hi.

En català els números s’escriuen així (comencem per zero = 0):

zero (0)       u (1)      dos (2) (masculí)  /  dues (2) (femení)     dos dies  /  dues hores

tres         quatre         cinc         sis         set         vuit         nou         deu          

 


 

onze     dotze     tretze     catorze     quinze     setze     disset     divuit     dinou     

 


 

vint       vint-i-u        vint-i-dos        vint-i-tres        vint-i-quatre        vint-i-cinc      

vint-i-sis         vint-i-set        vint-i-vuit        vint-i-nou      

trenta        trenta-u        trenta-dos       trenta-tres       …       trenta-nou

quaranta      quaranta-u      quaranta-dos     quaranta-tres     …       quaranta-nou

cinquanta …       seixanta …       setanta …       vuitanta …       …      vuitanta-nou

noranta        noranta-u        noranta-dos        noranta-tres      …        noranta-nou

 


 

cent      dos-cents      tres-cents      quatre-cents      cinc-cents    …    nou-cents

 


 

mil        dos mil         tres mil          quatre mil         cinc mil       …       nou mil

deu mil     vint mil    trenta mil    …   noranta mil    …   cent mil …    dos-cents mil  

mig milió (500.000)          un milió (1.000.000)         un bilió (1.000.000.000.000)

 


 

Així el número  35.427 s’escriu: trenta-cinc mil quatre-cents vint-i-set

Quan hi ha decimals, aquests van precedits de la preposició amb:

7.432,15 s’escriu: set mil quatre-cents trenta-dos amb quinze

 


 

Índex general de “Qui no sap escriure en català?”

1. Regla 1 – Paraules acabades amb a, el plural és amb es (casa, cases…………….. (agost 2010)

2. Regla 2 – Les consonants s, ss, c, ç, z (casa, passa, caça, cirera, calze) ……….. (setembre 2010)

3. Regla 3 – Articles i apòstrof (l’home, l’única, la unió, les hores) ………………….. (octubre 2010)

4. Regla 4 – Apòstrof amb de (d’humor, d’àngel) …………………………………….. (novembre 2010)

5. Regla 5 – Contraccions: al barri, del pare, pel carrer, can Sidro ……………….. (desembre 2010)

6. Miscel·lània basada en faltes freqüents ………………………………………………….. (gener 2011)

7. Regla 6 – Verbs auxiliars (haverseretc.) ………………………………………………… (febrer 2011)

8. Regla 7 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (cantar) .………………….. (març 2011)

9. Regla 8 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (servir…………………….. (abril 2011)

10. El dictat d’en Samba ……………………………………………………………………………….. (maig 2011)

11. Regla 9 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (dormir, sortir…) .……… (juny 2011)

12. Alguns consells ……………………………………………………………………………………… (juliol 2011)

13. Regla 10 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (témer, córrer….….. (agost 2011)

14. Regla 11 – Els temps dels verbs en passat, present i futur (perdre, rebre…) .(setembre 2011)

15. Regla 12 – Subjuntius, condicionals (cantis, ballaríem…) ………………………… (octubre 2011)

16. Regla 13 – Altres formes (vaig cantar, canta!, cantar, cantant, cantat…… (novembre 2011)

17. Regla 14 – Pronoms personals (jo, mi, em, -me, ‘m…………………………… (desembre 2011)

18. Regla 15 – Altres pronoms febles (-ne, en, n’, ‘n, ho, hi) ……..……………………… (gener 2012)

19. Regla 16 – Tan, tant, quan, quant …………………………………………………….……… (febrer 2012)

20. Regla 17 – Ús correcte d’alguns verbs (-guer, -guent, -scut………………………… (març 2012)

21. Regla 18 – Ús de a i en (a París, en un poble) …………………………………………….. (abril 2012)

22. Regla 19 – Accents ………………………………………………………………………………….. (maig 2012)

23. Regla 20 – La dièresi …………………………………………………………………………………. (juny 2012)

24. Regla 21 – Masculins acabats en e, femenins en a (mestre, mestra……………… (juliol 2012)

25. Regla 22 – Lletres i grups de lletres (vocals, B, V………………………………………. (agost 2012)

26. Regla 22 (2) – Lletres i grups de lletres (C, Ç, Q, K……………………………….. (setembre 2012)

27. Regla 22 (3) – Lletres i grups de lletres (D, T, F) ..……………………………………. (octubre 2012)

28. Regla 22 (4) – Lletres i grups de lletres (G, J) ……………………………………….. (novembre 2012)

29. Regla 22 (5) – Lletres i grups de lletres (H, J, K) ………………………………….…. (desembre 2012)

30. Regla 22 (6) – Lletres i grups de lletres (L) ……………….……………………………….. (gener 2013)

31. Regla 22 (7)  – Lletres i grups de lletres (M, N) .………………………………………… (febrer 2013)

32. Regla 22 (8) – Lletres i grups de lletres (P,Q, R…………………………………………. (març 2013)

33. Regla 22 (9) – Lletres i grups de lletres (S, Z) ……………………………..………………… (abril 2013)

34. Regla 22 (10) – Lletres i grups de lletres (V, W, X, Y, Z, dígrafs) …………………..…. (maig 2013)

35. Regla 23 – Números (set mil / quatre-cents / trenta-dos / amb quinze) …………. (juny 2013)

 

 

COMIAT

Amics lectors d’Emporion,

Amb la publicació de la Regla 23 acabo aquesta sèrie de 35 articles “Qui no sap escriure en català?” que vaig començar l’agost del 2010. Finis coronat opus deien els romans, “l’acabament corona l’obra”, va valer la pena de començar-la.

Estic convençut de les meves limitacions, tant en coneixements gramaticals com en habilitat didàctica, però si el meu esforç aconsegueix que força torroellencs perdin la por a escriure en català, la meva feina haurà valgut la pena.

Per a aquells que puguin tenir els mateixos dubtes que jo sobre la meva capacitat per ensenyar a escriure el català, vull fer constar que, abans de la seva publicació, he mostrat els meus escrits a la professora de llengua i literatura catalana Roser Benet, de l’Institut de Torroella, i han passat pel servei de normalització lingüística, a càrrec de Susanna Bautista. De totes dues he rebut observacions que han millorat el text i n’han garantit la correcció.

Per a tots aquells que hàgiu seguit aquesta sèrie i vulgueu comprovar el vostre aprofitament, tinc la intenció de publicar, més endavant, alguns exercicis de repàs basats en aquestes regles.

I recordeu:
El millor mestre és llegir sovint i, si us és possible, fer en català tots els vostres escrits.