Tanatori

A Torroella aviat tindrem tanatori, un dels darrers serveis que ens falten al municipi. Desitgem serveis que millorin la nostra qualitat de vida, però (sempre hi ha un però) normalment el progrés i les noves ofertes no estan absents d’alguna contrapartida que, si no es controla, pot esdevenir negativa. Un tanatori facilita les coses, però només les facilita, no fa per si sol que augmentin els valors que ens humanitzen. El pas del geriàtric al tanatori ens ofereix unes formes profilàctiques i ordenades i, en el seu vessant negatiu, ens augmenta el risc de sumar fredor, insipidesa i buidor a la ja prou accentuada gelada dels sentiments, a la pèrdua de vivències profundes familiars i dels contactes intergeneracionals. En definitiva, en cas de quedar sense la reflexió sobre la vellesa i la mort, perdrem el millor antídot contra el creixent estil de vida superficial de la dolce far niente. Desconsiderar la vellesa i amagar el dol és suïcida per a una societat que no vol perdre el gust per la vida. Que ningú entengui que estic contra el tanatori, simplement apunto un risc de mala utilització, com el té el cotxe, el televisor, el mòbil, etc., que en principi són eines bones, però de les quals ben sovint fem un mal ús.

La construcció del tanatori espero que ajudi a normalitzar els enterraments civils. Fa temps que la sala d’actes de Can Quintana serveix de marc digne per contraure matrimonis, però estem lluny de saber encarrilar les cerimònies d’enterraments civils. Com és ben sabut, els matrimonis civils ja superen els religiosos i, en canvi, els enterraments civils superen de ben poc el 5% del total a les poblacions petites i mitjanes, i a les grans ciutats arriben al 20%. No hem d’oblidar que el cerimonial del casament té repercussions jurídiques, mentre que el cerimonial d’enterrament no en té. Aquest fet no ha de ser motiu de despreocupació perquè cada vegada hi haurà més persones desitjoses d’un enterrament civil, si hi ha una organització estable i amb garanties d’oferir una bona cerimònia.

Espero que els nostres representants polítics locals siguin prou sensibles al tema i que es preocupin per aconseguir que el tanatori compti amb una sala prou espaiosa, amb bona acústica i digna. Caldrà veure, però, quines persones tindran cura de presidir i dirigir un cerimonial delicat i quina preparació s’exigeix. Un bon comiat és un bàlsam per als familiars i amics i un bon indicador de la sensibilitat i prioritats de la població.