Anquilosament de les carreteres del Baix Ter

Dissortadament, des de fa uns anys, quan arriba l’estiu, torna a ser notícia l’estat de les carreteres d’accés al nostre municipi. El mes de juliol donàvem una notícia esperançadora sobre l’anunci que es feia des del Departament de Territori i Sostenibilitat referent als projectes que d’una manera immediata es posarien en marxa, els quals afectarien la carretera de Cervià de Ter a Torroella de Montgrí. S’anunciava una inversió de 20 milions d’euros en un període de quatre anys. En una primera fase, es construiria una rotonda a l’encreuament de la carretera de Verges amb la de l’Escala i en una segona, tot seguit, s’iniciaria un primer tram d’eixamplament de calçada i millora de traçat entre Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls. Sortosament la primera fase (la construcció de l’esmentada rotonda) ja s’ha portat a cap, tot i que encara no s’hi ha posat en marxa l’enllumenat instal·lat, mancança que s’atribueix a la companyia elèctrica Endesa, que és la responsable del subministrament. De la segona fase de l’obra, que consisteix en el projecte de millores del tram des de la N-II fins a Sant Jordi Desvalls, s’anuncià que les obres s’adjudicarien durant la passada tardor per tal que aquestes es fessin efectives a primers d’any. D’això no s’ha fet res.  Segons fons de l’Ajuntament de Torroella, que ha requerit a la Generalitat els motius d’aquest retard,  aquestes adjudicacions no s’han concursat per problemes econòmics a causa encara que no s’han tancat els pressupostos, per això s’ignora la disponibilitat de recursos per portar-les a cap. Aquestes adjudicacions s’han de fer  en dos concursos, un per a l’obra civil i l’altre per a senyalització i seguretat. En aquest moment no hi ha cap concreció de dates.

Entretant estan en marxa els avantprojectes que afecten el que serien les obres corresponents al que es coneix com la variant de Torroella que afecten l’actual carretera GI 647 en el tram entre Serra de Daró i Torroella. Aquests estudis ja estan acabats, però no es presentaran fins passades les eleccions municipals. Oferiran dues opcions, les quals hauran de ser exposades al públic i debatudes pels governs municipals dels nous consistoris sorgits d’aquestes.

Efectivament, ara s’acosten noves eleccions i als ajuntaments que sorgeixin  els correspondrà estar a l’aguait d’aquest projectes que afecten l’accés al nostre municipi  des de fa anys. Ens consta que l’Ajuntament actual ha liderat un front comú amb els altres ajuntaments del Baix Ter i ha fet un seguiment acurat i reivindicatiu de tot aquest procés que hauria de suposar una millora necessària de les principals carreteres d’aquesta zona, per facilitar els accessos per vies dignes i segures,  però els projectes, any rere any, resten anquilosats.

El passat 3 de febrer, l’actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, va venir a Torroella a fer la inauguració oficial de l’espai natural de la Pletera, i després de l’acte, membres de l’Ajuntament li van preguntar sobre la situació de tots aquests projectes, i li van reiterar les reivindicacions que des de feia anys s’estaven formulant des de tots el municipis del Baix Ter. La seva resposta va ser que no en tenia ni idea.