Aparcaments del sector sud-oest de la vila

Un nou pas de consolidació urbana

Llegíem fa pocs dies en un diari la notícia que Torroella recuperarà la possibilitat d’aparcar al pàrquing gran de la zona que ara coneixem com de l’Espai Ter, al final del carrer del Riu, ja que l’Ajuntament ha aconseguit lligar un nou acord de lloguer amb els propietaris dels terrenys, i que aquest acord tindrà una vigència de quatre anys.

Sens dubte que aquesta és una bona notícia no només per als torroellencs, sinó també per a la gent que visita la vila, per als que vénen a celebracions festives o culturals, per al comerç en general i sobretot per mantenir viva l’activitat del nucli antic, que és el moll de l’os de l’essència de la vila, un dels elements més emblemàtics que distingeixen aquesta població.

No coneixem exactament les claus d’aquest acord, però suposem que, com qualsevol acord, sempre s’aconsegueix amb renúncies i concessions per les diferents parts. Però aquest acord no s’hauria d’acabar aquí. Aquestes vies d’aproximació que ara s’han trobat, s’haurien de continuar per aconseguir una entesa de compra.

Aquests terrenys, amb qualificacions concretes dins del pla urbanístic, s’hauran de valorar atenent-ne el significat. La superfície afectada que hauria de comprar l’Ajuntament correspon a una superfície d’uns 29.000 m2. Uns 13.000 m2 estan qualificats com a zona verda dels sistemes generals en sòl urbà. La resta, uns 16.000 m2, s’ha de considerar com a zona  verda dins  de zona rústica. Mai ha estat sotmesa sota cap expectativa de ser urbanitzable i així s’haurà de valorar com a zona agrícola. Aquestes taxacions les hauran de fer tècnics experts que concretaran el valor just del terreny, mesurat segons els criteris legals de compravenda que apliquin. Els temps de les taxacions exagerades i especulatives ja s’han passat. Això ho hauran de tenir en compte les parts: propietaris, per evitar caure en intencions especulatives, i l’Ajuntament, per acceptar el just preu per tal d’acomplir amb la responsabilitat que els pertoca en la gestió de diners públics.

La proximitat d’aquests espais amb el nucli històric de Torroella i a l’equipament Espai Ter fan que aquests terrenys siguin un element indispensable per al funcionament de l’activitat econòmica, social i cultural de la vila.  Un espai on puguin aparcar un miler de vehicles, just al costat d’un magnífic auditori, teatre i lloc per a grans esdeveniments com és la Fira de Sant Andreu, i a poca distància del Museu de la Mediterrània i el centre de la vila, del mercat setmanal o de la Festa Major, és tot un privilegi.

La idea d’un planejament urbanístic fet de ja fa prop de vint anys i que els diferents governs municipals han assumit amb més o menys intensitat durant aquest període, estan fent realitat uns elements bàsics que van configurant la Torroella prevista.

Per una part, s’ha de cercar l’equilibri d’un creixement urbà en direcció est. Cap a oest,  la vila no pot créixer gaire perquè som al límit amb el municipi veí: Ullà. Aquest creixement unidireccional podria deixar el nucli històric en un extrem del nucli urbà. Tot el que sigui dotar a la part sud-oest d’elements que facilitin i no marginin l’activitat  del que es pot considerar el centre  neuràlgic de la vila i el que li dóna identitat pròpia, és essencial: hi ha localitzat un gran centre cultural i comercial (Espai Ter),  grans espais per a aparcaments i per a activitats diverses, Festa Major, Fira de Sant Andreu, Festival de Música i altres activitats que al llarg de l’any s’hi poden organitzar. L’aparcament d’accés ràpid i fàcil propicia un acostament a aquestes activitats i al centre comercial i cívic de la vila. Sembla que no, i en aquest sentit hem avançat força.

Quedarien algunes necessitats i voluntats encara per solucionar, però que haurien de ser a l’agenda dels responsables municipals: els accessos i l’obertura de Torroella al riu. Entenem que les dificultats econòmiques del moment en el sector immobiliari fan difícil que prosperin iniciatives que promoguin l’execució de les unitats d’actuació urbanística que preveuen l’obertura de vials a la façana sud del nucli urbà,  amb la possibilitat d’accedir des de l’antic escorxador a la zona de l’Espai Ter i més enllà. Així també, la idea d’obrir Torroella al riu podria recuperar la possibilitat, perduda fa anys, d’un major contacte entre els torroellencs i el riu Ter i els elements fluvials de la zona. Passaria per donar un caràcter urbà al rec de Molí  en el tram des del carrer del Riu fins al mateix molí, i facilitar l’accés dels vianants  fins a ran d’aigua del riu, netejant i fent accessibles les vores. Tot aquest sector des del pas de Gualta fins al pont, que engloba la zona de grans equipaments, grans espais arbrats, elements fluvials i un parc agrícola (el Tamariuà), és, i de ben segur que ho serà més clarament en un futur, la gran devesa de Torroella.