Qui no sap escriure en català? (29)

Regla 22 (5) – Lletres i grups de lletres

 

Consonants   (continuació)

H   (Hac)

En català la hac és una lletra muda. Això vol dir que no representa cap so (excepte en paraules d’origen estranger com Hamlet, Hitler, etc., o quan se simula una rialla: ha, ha, ha! – en castellà ja, ja, ja!).

Per saber quan s’ha d’utilitzar no hi ha cap regla fixa.

Ens hem de guiar per l’atenció i la memòria.

Mots bàsics:

habitar, hàbil, ham, haver, herba, hereu, història, hivern, home, honor, hora, horror, hort, hospital, humà, humanitat, humil, humor,…

enmig del mot: ahir, vehicle,…

Mots cultes:

adherir, anihilar, cohesió, exhalar, exhumar, filharmònic, harmonia, hecatombe, hel·lènic, hemicicle, hemorràgia, hendecasíl·lab, hèrnia, higiene, hissar, honest, inherent, menhir, nihilisme, subtrahend, subhasta, transhumant, vehemència …

Prefixos:

S’escriuen amb H les paraules que comencen pels prefixos:

hecto-    hemi-    hepta-    hetero-    hexa-    hidr-    hiper-    hipo-    homo-

exemples:  hectòmetre      hemisferi      hipopòtam      homosexual

Català – castellà:

Atenció: hi ha paraules que en castellà porten H i en català no:

horchata      hoy        huérfano      huevo         cacahuete        cohete …
orxata          avui      orfe              ou             cacauet           coet …

——————————————————————————————————

J    (vegi’s G, Emporion novembre 2012)

——————————————————————————————————

K    (vegi’s C, Emporion setembre 2012)

——————————————————————————————————

(CONTINUARÀ)

RECORDEU QUE EL MILLOR MESTRE ÉS LLEGIR SOVINT