Aquest estiu també tindrem embussos

El mes de juny del 2007, ara fa deu anys, aquesta revista va dedicar un editorial al problema dels embussos, durant els mesos d’estiu, a les carreteres d’entrada a Torroella.

Al llarg d’aquests anys, hem repetit articles d’opinió que han continuat constatant, no només la dificultat per accedir a aquesta vila, sobretot per la carretera de la banda sud, sinó també per la manca de seguretat que oferien algunes d’aquestes carreteres de només sis metres d’amplada de calçada i sense vorals: la Gi-636 de Cervià de Ter  a Verges, la C-31 de Verges a Torroella i la Gi-642 de Rupià a Torroella. En tots aquests articles hem intentat  fer evident la perillositat de circular per aquestes vies i els inconvenients que anualment han de suportar els residents que necessàriament les utilitzen i els forans que ens visiten.

Mai,  fins aquest any,  havíem  tingut cap resposta del departament responsable de la Generalitat ni de les gestions que, si era el cas, hauria pogut fer l’Ajuntament per  trobar solucions al problema. Tampoc sabíem res de la situació dels estudis i projectes iniciats per construir una hipotètica variant que proposava el desviament del trànsit del centre de la població a través d’un pont que s’hauria de construir entre Gualta i Serra per enllaçar amb l’encreuament de la carretera de Verges i l’Escala.

En aquests moments, sense cap desmesura, podem tenir un cert optimisme. Estem començant l’estiu i cap acció de millora en aquest sentit s’haurà fet realitat, però podem entreveure una major implicació de l’equip de govern municipal que ha participat en la creació d’una plataforma cívica en la qual hi ha gent de diversos municipis de l’entorn de Torroella, així com representants dels ajuntaments corresponents. A partir d’aquí s’han aconseguit entrevistes amb responsables del departament de la Generalitat que s’han mostrat receptius i s’han començat a donar dades d’actuacions concretes i terminis sobre obres de millora durant tres anys (2017 a 2020) amb una inversió d’uns 20 milions d’euros destinats a la millora de la seguretat en aquests vials.

Per altra banda, des de la regidoria d’urbanisme de l’Ajuntament s’ha iniciat la redacció dels projectes previstos en el Pla d’Ordenació Urbanística i s’han establert negociacions, amb propietaris particulars afectats, per a la construcció d’una rotonda a l’entrada del nucli urbà (zona de l’antic escorxador) des d’on han de partir dos vials: un cap a l’esquerra en direcció a la zona de l’Espai Ter i l’altre cap a la dreta, en direcció a l’Estartit. Propostes marcades en el Pla Urbanístic de l’any 2002, però que no s’havien desenvolupat. S’han hagut d’esperar quinze anys perquè a l’equip de govern hi hagi un responsable d’urbanisme capaç de prendre una resolució valenta que desencalli aquests projectes tan necessaris.

De moment aquest any els embussos estan assegurats. Caldrà estar amatents perquè tant les obres de competència municipal com de la Generalitat no restin oblidades i s’executin dins dels terminis anunciats, amb les condicions promeses i així, en un futur proper, els accessos a Torroella i l’Estartit, a l’estiu, acabin essent  fàcils i en condicions de seguretat adequada.