EMPORION: 96 anys, 3a època: 4 anys, 49 números

Entrem en el cinquè any de la nova vida del nostre periòdic mensual, que va reaparèixer el gener de 2007 (núm. 0 desembre del 2006). EMPORION té una història llarga. Per fusió de dos periòdics anteriors, “el Montgrí” (de Mossèn Viver) i “Mont-Gris” (de Pere Blasi), va tenir lloc el naixement d’EMPORION l’u de gener de 1915, ara fa, doncs, 96 anys. Enmig, dues catàstrofes polítiques: la Dictadura de Primo de Rivera, primer; després la guerra i el franquisme. El 30 d’octubre de 2006 deu torroellencs ens vàrem adreçar a l’alcalde amb la carta que reproduïm a continuació.

“Senyor Alcalde de Torroella de Montgrí,

Un grup de torroellencs intentem engegar una tercera època de la memorable revista torroellenca EMPORION. En són promotors, Jaume Bassa, Jordi Bellapart, Montserrat Blai, Xavier Ferrer, Vicenç Fiol, Gabriel Martinoy, Cels Sais, Santi Sató, Joan Surroca, Enric Torrent, amb suport tècnic de Plàcid Busquets.

Ens proposem retornar a Torroella i al Baix Ter el mitjà de relació i comunicació local civilitzat que va néixer fa cent anys, que es va perdre amb la dictadura dels anys vint del segle passat, que va renéixer en una segona època, per perdre’s altre cop víctima de la violència dels anys 30, i que ja va ser impossible de recuperar després de la guerra civil.

Tot mantenint la capçalera antiga adoptarem el format web. Ens ho permeten els mitjans tecnològics i les possibilitats actuals de difusió, i evitem, de passada, ser dependents de publicitat, subscripcions, comercialització, distribució, etc. Una revista “virtual”.

Voldríem mantenir l’esperit de la vella EMPORION, i fer una revista de comunicació i de pensament, que reculli fets i idees, actualitat i opinió. Local, de Torroella i el Baix Ter, feta per torroellencs, no excloent col·laboracions de fora. Amb curiositat global, ja que tot el que ens envolta ens interessa, ens afecta. Culta, al nivell suficient per no ser ni elitista ni vulgar. Amb voluntat de ser lliure, no exposada a pressions polítiques, socials o econòmiques. Responsable, en tant en quant reclamem llibertat d’expressió. Oberta, de forma que tota reflexió honesta, sincera, sigui proposada a debat. Dialogant, amb desig de donar acollida a idees i perspectives diverses. Respectuosa amb el pensament i les creences de tothom que també respecti les dels altres. Tolerant, amb rebuig només de la intolerància, la injustícia, l’abús de poder.

La sortida serà mensual i numerada, i la podrà consultar i llegir tothom per internet. Els lectors podran accedir també a qualsevol exemplar de les èpoques primera i segona.

Ben aviat presentarem el núm. zero. Ara està en construcció a www.emporion.org

Ens plau, des del primer moment, comunicar-te les nostres intencions, així com oferir i demanar la col·laboració que s’escaigui amb la corporació municipal d’acord amb el nostre ideari de servei a la població de Torroella i del Baix Ter.

Desitgem que la iniciativa sigui ben acollida pel nostre Ajuntament.

Ben cordialment, el Consell de Redacció”.

Han passat quatre anys, i mantenim tot allò que ens proposàvem.