El mal d’Alzheimer

El mal d’Alzheimer sol aparèixer a partir dels 65 anys d’edat i es tracta d’un procés neurodegeneratiu que provoca deterioració cognitiva i canvis de conducta.

A la pàgina web www.alzheimercatalunya.org es pot consultar informació molt útil sobre la malaltia: ajudes, activitats recomanades, últims descobriments, assessorament per al cuidador, coneixements importants quan la malaltia es confirma, etc.

Cal vigilar aquests símptomes:

·      Pèrdua de memòria quotidiana: què hem menjat? 

·      Preguntar moltes vegades el mateix, malgrat que s’hagi donat la resposta cada vegada: m’he pres la medicació?

·      Deixar objectes en llocs estranys: ulleres a la nevera.

·      Oblidar el nom dels objectes que tenim a l’abast de la mirada: no saber dir forquilla quan estan menjant.

·      Desorientació del temps i del lloc: no saber si és matí o tarda. No conèixer el camí a casa.

·      No saber com utilitzar un objecte comú: raspall de dents, telèfon, pujar una cremallera.

·      Canvis d’humor sense motiu, enfadar-se per foteses.

·      Falta d’interès per activitats que abans agradaven: veure cinema, ballar, llegir.

Alzeimer

Si s’observen aquests símptomes, cal consultar el metge i fer una diagnosi al més aviat possible. Si es confirma la malaltia, hi ha  mesures que poden evitar problemes majors com posar una polsera amb l’adreça o el telèfon dels familiars. La desorientació del malalt d’Alzheimer pot dur a problemes molt greus.

Hi ha recursos per retardar l’evolució de la malaltia i tenir la millor qualitat de vida possible. Continuar  la vida social amb amics i familiars, fer exercici segons les possibilitats, evitar estrès familiar, trasllats, discussions, etc.

Al Regne Unit s’ha publicat l’estudi “Els beneficis del diagnòstic i tractament precoç” i s’ha donat gran importància a la detecció ràpida de la malaltia.  L’ajuda dels professionals, tant per al pacient com per al cuidador, com més aviat arriba menys traumàtica és l’adaptació a l’inevitable canvi de vida.

Comprendre i acceptar la malaltia és imprescindible i indispensable per al cuidador. Cuidar el cuidador és fonamental quan l’Alzheimer entra en una llar.