Estudi de l’expansió d’Aedes Albopictus al Baix Ter

Els joves escriuen

Entre els mesos d’abril i octubre d’aquest any 2010, he fet aquest estudi com a treball de recerca de batxillerat, dirigit per Anna Pujol i també per Xavier Quintana, director de la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona, gràcies a una beca Botet i Sisó atorgada per aquesta universitat. A més de fer un estudi teòric i pràctic sobre la biologia dels mosquits, en general, i del mosquit tigre i altres espècies de mosquit freqüents al Baix Ter, en particular, aquest treball s’ha centrat en el control empíric de la presència d’una espècie invasora com és l’Aedes albopictus –conegut popularment com a mosquit tigre– al territori del Baix Ter i, paral·lelament, de les diferents espècies de culícids, és a dir, de mosquits, que es poden trobar actualment tant en àmbits urbans com rurals d’aquest territori.

Aedes albopictusDurant aquests mesos, amb l’ajuda del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, vaig col·locar 26 trampes d’oviposició per poder controlar la presència de mosquit tigre. Les trampes van ser col·locades a la població de Torroella de Montgrí i al seu entorn, pel fet que és el nucli urbà més gran del Baix Ter i el mosquit tigre és un mosquit generalment urbà. En total es van recollir 390 mostres en 8 de les quals es van trobar ous. D’aquestes 8 mostres positives, només en 1 cas els ous que hi havia eren de mosquit tigre, oviposició que data de la setmana del 21 al 27 d’agost del 2010 i en la qual es van trobar exactament 21 ous. Tot i només ser una sola mostra positiva d’Aedes albopictus, és molt rellevant, ja que és la primera troballa d’Aedes albopictus corroborada al Baix Ter. La realització del treball m’ha permès concloure que la presència de mosquit tigre al Baix Ter és, a dia d’avui, quantitativament poc important, però sí que ho és qualitativament, ja que com s’ha vist en el treball, l’Aedes albopictus és un vector de malalties molt importants com són el dengue, la Chikungunya o la febre groga, i hem tingut notícia que, en les mateixes dates del nostre treball, per primera vegada a França s’han detectat els primers casos  autòctons de transmissió pel mosquit tigre de dengue i Chikungunya.

Alhora, durant aquests mateixos mesos, vaig realitzar una recerca i captura de les diferents espècies de culícids que es poden trobar al Baix Ter actualment. Amb aquesta finalitat d’aconseguir unes mostres representatives vaig recollir larves d’aigües d’indrets amb característiques específiques, on les diferents espècies de mosquit podien tenir els claps larvaris. Un cop obtenia les larves, les conservava en les condicions adequades perquè poguessin continuar el seu cicle vital fins que obtenia individus adults, i d’aquesta manera vaig aconseguir tenir exemplars de gairebé totes les espècies. Així, de les 16 espècies de culícids que el Servei de Control de Mosquits tenia constància que havien estat presents al Baix Ter en algun moment en els darrers 20 anys, n’he trobat experimentalment 12 durant aquests mesos del 2010, a més a més de l’Aedes albopictus, la presència del qual a Torroella de Montgrí hem pogut corroborar amb aquest treball.

 

Treball de recerca