Revista Emporion

Espai de participació

El Consell de Redacció d’Emporion ha rebut el mes de agost aquest escrit:

A l’atenció del Sr. Albert Llausàs.

El felicito pels seus articles que sovint llegeixo i en especial el núm. 56 (agost 2011) en el que parla de la optimització del Rec del Molí que demostra que n’és bon coneixedor.

Hi ha un punt que no entenc perquè no se’n parla, que és el fet de que el citat Rec, probablement aporta ademés de les aigües de regadiu -especialment dels arrossars- també aigües residuals procedents de nuclis petits d’aigües amunt i que arriben al mar sense cap mena de depuració.

En opinió meva, ara que es projecta aquesta modificació tant important pel que fa a l’estalvi i optimització de l’ús de l’aigua, seria també bon moment per a implantar un sistema de depuració d’aigua que garantís el seu abocament al mar en bones condicions, en contrast amb les condicions actuals que originen una important contaminació del mar a la zona de Pals i de la seva influència. Una altra alternativa seria la canalització d’un emissari al mar per a facilitar-ne la seva dispersió. Potser també una solució mixta entre les dues exposades.

Apreciaré molt la seva opinió.
Salutacions,
Pere Carles

Agraïm l’interès del senyor Pere Carles. Hem passat el seu escrit al nostre col·laborador Albert Llausàs, que durant un temps serà fora del nostre país.
Publicarem en un altre número la seva resposta.
Consell de Redacció