La Capella de Sant Antoni

La Capella de Sant Antoni és possiblement un dels edificis mes antics de la Vila de Torroella de Montgrí. Va ser construïda vers la fi del segle XIII i documentada, ja des de l’any 1305, en el primer document de les visites pastorals del bisbe de Girona a Torroella de Montgrí. El seu aspecte exterior inicial era molt diferent a l’actual, fruit de l’obra efectuada al segle XVIII, en un període de gran desenvolupament econòmic de Torroella de Montgrí, esdevinguda vila reial. Vull destacar, no la magnificència o senzillesa de la construcció, sinó la seva identitat i història.

L’edifici està situat a la banda de llevant de la plaça de la Vila, la Plaça Major, al costat de l’edifici de l’Ajuntament. De l’antiga capella en resta la nau, coberta amb volta d’aresta, de planta rectangular. La façana té un portal d’accés central d’arc de mig punt, amb dovelles de pedra a l’exterior i escarser a l’interior. Sobre el portal hi ha un nínxol amb la imatge de Sant Antoni, titular de la capella, i un petit ull de bou. I al costat dret es troba el rellotge de la vila. El coronament de la façana es irregular. Hi ha un campanar de cadireta o d’espadanya buit al centre, format per dues pilastres, i un altre, lateral, de la mateixa tipologia, però molt més elevat, i aquest en ús. A la façana lateral dreta, única visible exteriorment, hi ha una font integrada a la part baixa del mur, que es corona amb ràfec. El material emprat, en aquesta part de la capella, és el pedruscall, que contrasta amb els carreus ben tallats de la façana principal.

En referència a la seva història, ja he dit que els seus orígens es remunten cap el segle XIII. Aquest fou el moment en que es va iniciar el gran desenvolupament econòmic de Torroella, que conformà el seu nucli urbà, amb la plaça Major com a centre polític, econòmic i religiós, i on si construí la capella-església de Sant Antoni. En el primer document escrit que es conserva sobre les visites pastorals a Torroella del Bisbe de Girona, datat l’any 1305, es fa esment a l’existència de la capella de Sant Antoni, a la plaça de la vila. L’any 1470, apareix documentada una altra visita. I l’any 1608, el bisbe ordena “treure lo gigant i drac de l’església de Sant Antoni de la plaça”. A principis del segle XVII (1610-1611), la font que hi havia al centre de la plaça, va ser traslladada al seu emplaçament actual, el mur lateral de la capella, i el dipòsit de l’aigua es va col·locar a l’interior de l’església. S’ha de tenir en compte que la façana original del temple formava part, encara l’any 1709, del parament dels porxos, que circumdaven tota la Plaça de la Vila.

Al segle XVIII la capella fou totalment reformada: S’enderrocà l’antic frontis i també els carreus anteriors. Es va construir la façana nova de la capella, uns metres més enrere, cap a llevant, fet que comportà que la nau quedés retrocedida respecte a les voltes de la plaça, i amb la qual cosa la nau quedava més petita. Es bastí i s’amagà l’estructura de la coberta, i es construí el cor. De l’edifici antic de la capella, en resta la nau coberta amb volta d’aresta i, quant a la façana lateral de la capella, hi fou afegida la porta, oberta als anys 80, aprofitant algunes pedres del portal de l’enderrocada casa Segarra.

Actualment la capella de Sant Antoni ha perdut el seu caràcter religiós, està dessacralitzada des de l’any 1985. L’Ajuntament la va re-condicionar i actualment és utilitzada com a sala d’exposicions, ús que manté amb gran vitalitat. De fet, és avui un equipament cultural de referència. Hi tenen cabuda propostes i treballs d’artistes locals o d’altres indrets, que difícilment podrien exposar la seva obra en espais del circuit cultural professional de galeries. La seva programació actual, de caràcter anual, coordinada des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, inclou exposicions d’una durada mitjana de dues setmanes, cosa que implica un gran dinamisme per a les exposicions, en un espai, prou interesant, de 99 metres quadrats de superfície expositiva.

No puc finalitzar aquest article sense indicar aquí la meva recomanació de visitar-la. Detallo els horaris actuals:

Del 1/7 al 31/8         d’11 a 14 h i de 17,30 a 21h.
Del 1/10 al 30/6       d’11 a 14 h. i de 17’30 a 20 h.

Adreça: Plaça de la Vila, 1, Torroella de Montgrí.

Estic segur, lector d’aquest article, que li serà interesant de conèixer la historia de la Capella de Sant Antoni, al temps que, potser i tot, en un o altre moment, la visitarà personalment.