L’Espai Ter, l’espai que Torroella necessita

Amb el nom Espai Ter s’ha batejat el projecte del futur edifici que dintre de poc es començarà a construir als terrenys de l’antiga Horta d’en Radresa que l’Ajuntament va comprar fa uns deu anys. Serà un local polivalent per a activitats diverses: culturals, festives i econòmiques. Però també, aquest edifici i l’activitat que generi ha de servir com a element equilibrador del creixement urbanístic de la vila.

L’edifici polivalent tindrà una superfície de 1788 m2. Situat entre el camí del riu i un vial de nova construcció que unirà aquest espai amb l’actual carretera d’entrada a Torroella a la zona del CAP i l’antic escorxador.

La situació del nucli urbà de Torroella just a la línia fronterera amb el terme municipal d’Ullà fa que el creixement urbanístic d’aquest nucli s’estengui cada vegada més cap a l’est. Aquestes noves barriades que sorgeixen s’allunyen del nucli antic i es podria córrer el perill que el centre històric de la vila perdés una de les seves funcions més transcendents: ser el centre de l’activitat comercial i social, és a dir el centre de relacions humanes i focus d’atracció dels visitants d’aquesta població.

És una voluntat consensuada de tots els grups municipals de l’Ajuntament potenciar una nova cara de Torroella, més a prop del riu, però no lluny del centre històric (el parc de l’Horta d’en Radresa no està a més de cent metres de Can Quintana), que es considera de vital importància. Una espai atractiu, fàcil d’arribar-hi i, si cal, fàcil d’aparcar-hi. Una zona que, si fa poc es podia considerar apartada, sense vida, a poc a poc es convertirà en un espai neuràlgic que consolidi el nucli històric.

La construcció de l’Espai Ter, edifici polivalent per a múltiples activitats, serà el motor impulsor d’aquesta transformació. Situat davant del safareig de la vila, després d’un ampli vial de nova construcció, que portarà fins al pont del Rec del Molí, al costat sud del CAP (centre d’atenció primària), connectarà amb la carretera C-31, cap al pont sobre el riu Ter, i es crearà així una nova entrada a la vila.

L’Espai Ter serà un edifici d’uns 1800 m2, amb una polivalència que permetrà utilitzar-lo com a teatre, auditori, balls amb orquestra, recinte firal, espai d’usos varis com el sopar de la Festa Major, convencions, concerts multitudinaris (de més de mil persones), conferències, etc.

La polivalència del local serà possible mercès que els espais no son rígids i poden ser transformables: un escenari desmuntable, un pati de butaques i unes graderies fàcilment extraïbles que es podran plegar a un costat de la sala amb un sistema mecànicament estudiat, però sense que per a cada funció deixin de tenir les característiques adequades per a un òptim resultat de l’activitat: sonoritat, comoditat, visualitat, seguretat. Cal apuntar que la idea del projecte ha estat consensuada amb el Departament de Cultura de la Generalitat, que l’ha agafat com a projecte model per al futur pla d’equipaments culturals d’aquest departament.

L’edifici Espai Ter podrà ser utilitzat com a auditori, teatre, recinte firal, sessions de ball, actes socials, convencions, conferències. Serà un element impulsor d’una zona propera al riu i al centre històric de la vila, un nou parc que obrirà una nova cara de la vila.

Diverses activitats culturals, festives, econòmiques i d’altres que es puguin impulsar podran tenir un lloc adequat per portar-les a cap: les instal·lacions teatrals tindran una capacitat per a cinc-cents setanta espectadors. Com a auditori per a concerts del Festival Internacional de Músiques, la capacitat serà per a uns cinc-cents cinquanta espectadors. Com a recinte firal s’hi podran ubicar uns quaranta estands. La sala de conferències serà per a unes cent vuitanta persones. Utilitzat com a sala de ball pot tenir uns 560 m2, a més de l’escenari, i com a concerts amb gent de peu podran ubicar-s’hi més de mil cent assistents. L’espai és suficient per a celebrar-hi, si cal, el sopar de la Festa Major o altres celebracions que es puguin organitzar, a més de disposar d’espai per a serveis tècnics (so, llums), camerinos, magatzem, sales d’assaig, bar, vestíbul d’entrada.

Aquest projecte, que esperem que en els propers dos anys sigui una realitat, serà sens dubte un equipament que solucionarà moltes velles reivindicacions d’associacions i ciutadans torroellencs: seguretat en la celebració de la Festa Major, en cas de pluja, estalvi del lloguer de l’envelat de la Fira de Sant Andreu, possibilitat d’organitzar balls al llarg de l’any, sessions de teatre i concerts de gran format (simfònics, òpera barroca, etc). Però també serà  l’inici de la consolidació d’un atractiu nou espai, una espècie de devesa (quan s’hi afegeixin els camps de l’altre costat del camí del riu i s’adeqüi convenientment el Rec del Molí ), que oferirà moltes més oportunitats d’esbarjo i servei a la vila. Una nova cara d’entrada a Torroella, respectuosa amb el medi, que farà realitat una idea de consens de tots els grups municipals de l’Ajuntament: obrir Torroella cap al riu.