Parèmies III

PARÈMIES III – (Del propi autor). *

 

 

Al qui no es commou sentint cantar a un rossinyol, totes les orquestres Ii sobren.

Un “patriota” intel·ligent estima mes la cartera que la bandera

De l’avorriment al suïcidi la distancia es curta.

Al mon s’hi ve a patir, i ho demostra que cap dels qui marxen torna.

 

*Parèmia:
       Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.
       La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a
       recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferrer