Parèmies IV

PARÈMIES IV – (Del propi autor). *

 

Si estimes als teus amics… demostra-ho tolerant que et retallin.

Si Deu ens va crear imperfectes, es evident que així ens volia. Pretendre la perfecció es esmenar-li la plana; i es, també, un pecat d’orgull.

La clarividenda es un do que Deu atorga als qui vol martiritzar.

Una persona sensible, es la que veu com el miren -des del filet que té al plat- uns ulls mot oberts que imploren ajuda, els ulls capoladors d’una criatura que es mor de gana.

 

*Parèmia:
Màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular.
La parèmia popular es feia present en la poesia i la prosa com a
recurs estilístic gràfic i viu: hi sobresurten F.Eiximenis i sant Vicent Ferrer