Proverbis, refranys i frases fetes

“Tal faràs tal trobaràs”

Significat: En ocasions anteriors he proposat refranys que aconsellaven determinades actituds, com ara atreviment, moderació, etc. (“qui no s’arrisca no pisca”, “no es pot matar tot el que és gras”…). El d’avui adverteix amb rotunditat que cadascú haurà de fer front a les conseqüències de les decisions que hagi pres, tant els prudents com els moderats o els atrevits. Encara que està formulat en temps futur, moltes vegades es refereix a fets ja passats. Exemple: “Es va desentendre de l’educació dels fills, i ara el maltracten, tal faràs tal trobaràs”.

Aplicació: Quan es parla dels efectes d’una acció (o omissió), en general en l’aspecte moral: qui actuï amb imprudència, amb irreflexió, amb dolenteria, rebrà el seu correctiu, el seu càstig.


“Tenir molta terra a l’Havana”

Significat: Al segle XIX no eren pocs els catalans que emigraven a Amèrica, i molts anaven a raure a Cuba. Uns s’hi feien rics i hi adquirien propietats, altres tornaven tan pobres com se n’havien anat, però alguns no ho reconeixien i parlaven de les seves finques i negocis, en realitat inexistents. Aleshores “se’ls veia el llautó” (una altra frase feta) i la gent deia: “aquest té molta terra a l’Havana”.

Aplicació: Quan es parla d’algú que presumeix infundadament de les seves grandeses de qualsevol ordre. També es diu directament al que galleja massa: “tu, molta terra a l’Havana!”


Solucions proposades per a De cuajo

1. – D’arrel
2. – De soca-rel

He escollit per comentar: “De soca-rel”.

Significat: Vol dir “des de la base”. És un mot compost de “soca” (que probablement ve del cèltic tsukka, garrot) i de “rel”, contracció de “arrel”. En català també significa “del tot, completament”.

Aplicació: En sentit estricte, s’utilitza quan una planta s’arrenca des de l’arrel (“el vent ha arrabassat un roure de soca-rel”), i en un sentit més ampli, quan alguna cosa es modifica des dels seus fonaments (“la cúria romana s’hauria de transformar de soca-rel”).

En català també s’usa quan es vol expressar la totalitat d’una condició o qualitat(“el meu avi és empordanès de soca-rel”). El castellà “de cuajo” no té aquest significat.


Hacer la vista gorda    

Feu una proposta: Quina frase feta catalana podríem utilitzar, en el sentit més aproximat possible?

El mes vinent comentaré les respostes rebudes.

Contesteu aquí