Proverbis, refranys i frases fetes

“De mica en mica s’omple la pica” – “De gota en gota s’omple la bóta”

Significat: El mes passat us vaig parlar de la conveniència d’assumir riscos per aconseguir objectius (“qui vulgui peix que es mulli el cul”, “qui no s’arrisca no pisca”). Ara, cal tenir present que els objectius es poden aconseguir ràpidament, amb una acció valenta, o també a poc a poc, amb diversos actes menors, continuats, prudents o astuts. De xic en xic es pot anar omplint la pica o la bóta.
Pica és la peça còncava de pedra o terrissa destinada normalment a contenir aigua (pica de la font, de l’abeurador, etc.).
Bóta és el recipient de fusta destinat normalment a contenir vins. A la bóta del racó s’hi sol guardar el vi més vell o millor del celler. El celler és el lloc de la casa, de vegades subterrani, on es guarda el vi i altres aliments; no s’ha de confondre amb el rebost, on també es guarden aliments, prop de la cuina.
Aplicació: Quan es proclama que amb paciència i perseverança es poden obtenir bons resultats.
Omplir. A Torroella, en converses normals, més que “omplir” solem dir “emplenar”.


“A misses dites”

Significat. La missa és la commemoració cristiana del sacrifici de Jesús a la creu. És precepte de l’església catòlica d’oir missa sencera cada diumenge i festa manada. Així doncs, no compleix el precepte qui arriba quan la missa ja és dita.
Aplicació. Quan una persona o una cosa arriba massa tard.
Fa unes setmanes el directiu de la CUP David Fernández deia: “Aquest acord del Tribunal Constitucional arriba a misses dites”.


“A la babalà”

Significat. Una altra frase feta d’origen religiós, encara que en aquest cas no ho sembli. Al seu diccionari etimològic Joan Coromines n’indica la procedència aràbiga, Alà bâb Al-lâh que vol dir sobre la porta de Déu, a la mà de Déu, i cita exemples d’ús antic de la fraseàrab, com ara d’un viatger que sortia al desert sense provisions, sense diners… Alà bâb Al-lâh,a la mà de Déu (Alà).
Aplicació. Per dir que una cosa es fa sense pensar-s’hi gaire o gens.


Solucions proposades per a “Mucho ruido y pocas nueces

N’hi ha hagut només una:

“Molta fressa i poca endreça”      (la proposa Joan C. i B.)

Significat: Fer endreça és posar les coses en ordre. Endreça, com dreçar i com dret, ve del mot llatí directus, i significa posar dret, posar de forma correcta: “he passat dues hores endreçant la cuina”. Quan es fa endreça, és dir, quan es posen les coses en ordre, és natural que es faci fressa, però la frase feta adverteix que tot plegat pot ser enganyós, que potser es remena molt i s’ordena poc.
Aplicació: Quan es vol posar en evidència algú, que simula fer molt, però de resultats de la seva pretesa activitat se’n veuen pocs.
Fressa. El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix fressa com a “soroll o brogit continuat”, però ja sabem que a Torroella normalment s’usa aquest mot per designar qualsevol soroll o brogit, tant si és continuat com si és sobtat.


“A toda prisa”

Feu una proposta: Quina frase feta catalana podríem utilitzar, en el sentit més aproximat possible?
El mes vinent comentaré les respostes rebudes.