Qui no sap escriure en català? (7)

Recordem dels mesos anteriors d’emporion

Regla 1. Paraules acabades amb a, el plural és amb es (casa, cases) ………………… (agost 2010)

Regla 2. Ús de les consonants s, ss, c, ç, z (casa, passa, caça, cirera, calze ) .. .setembre 2010)

Regla 3. Articles i apòstrof (l’home, l’única, la unió, les hores) ………………………..(octubre 2010)

Regla 4. Apòstrof amb de (d’humor, d’àngel) …………………………………. ……   (novembre 2010)

Regla 5. Contraccions:al barri, del pare, pel carrer, can Sidro …………………….(desembre 2010)

Miscel·lània basada en faltes freqüents ………………………………………………………. (gener 2011)

Recordem també que amb aquestes regles ens proposem que els que parlen bé el català el puguin escriure correctament. No pretenem ensenyar gramàtica.

 

REGLA 6. Verbs auxiliars

 

Sense entrar a explicar gramàtica, cal dir que un verb auxiliar és un verb que apareix junt a un altre per formar un determinat temps, la veu passiva, o una agrupació de verbs (perífrasi) que expressa una sola idea.

En català són auxiliars:

1) haver

2) anar  per als temps verbals

3) ser  per a la veu passiva 

4) tots els verbs que siguin capaços de formar perífrasis 

 

Avui veurem com s’escriu el present d’indicatiu dels verbs auxiliars haver, anar i ser:             

 

Present del verb auxiliar        Present del verb auxiliar              Present del verb auxiliar

                 Haver                                       anar                                             ser

he              hem  (o  havem)      vaig               vam (o vàrem)      sóc                        som

has            heu    (o  haveu)      vas (o vares)  vau  (o vàreu)       ets                         sou

ha              han                          va                 van (o varen)        és                          són

 

 

Exemples:

1) haver   he dormit força has menjat massa   ha caigut d’esquena ha plogut

               hem vingut tard heu caçat perdius  ho haveu vist         han anat junts       

2) anar     vaig riure molt  vas trobar el camí   va ploure a samals  vàrem venir tard

3) ser       sóc estimat pel nét      ets rebut a la porta  era escoltada quan s’explicava  

                som afegits a la llista          sou aixafats pel tirà      seran detinguts aviat

4) verbs que formen perífrasis. Es poden fer perífrasis amb molts verbs:

Cal fer foc nou Volia acusar-nos a tots – Si no s’avé a pactar, pitjor – Es posà a córrer Acabaràs plorant– No pensa trucar a la policia Podria cantar òpera  – Feia riure molt – Se sentia bullir la sang – Pensava canviar de vida – No solem anar de vacances – etc.     

 

Recomanació:  caldre

Hi ha paraules molt catalanes que convé usar si no volem caure en el parany de copiar sempre formes forasteres. Exemples d’aquesta classe de paraules són els diferents temps del verb caldre, que no té equivalent en castellà. Per això, convé que no calquem expressions com: “es necesario tener ánimo”, no diguem “és necessari tenir ànim”, és molt millor “cal tenir empenta”, per exemple.