Qui no sap escriure en català? (14)

REGLA 11 –  Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (5)

 

Dèiem (abril 2011 – Regla 8) que les terminacions verbals poden seguir els models següents:

–ar (cantar)            –ir (servir)             –ir (dormir)             –er (témer)             –re (perdre)

(jo canto)               (jo serveixo)           (jo dormo)                (jo temo)                 (jo perdo)

A les REGLES 7, 8, 9, i 10 vèiem com s’escriuen el passat, present i futur dels verbs acabats en –ar (jo canto),  els acabats en –ir que prenen al present la forma –eix (jo serveixo), els acabats en –ir que no prenen la forma –eix (jo dormo), i els acabats en -er (jo temo).

Avui veurem com s’escriuen en passat, present i futur els verbs acabats en –re.

En són exemple: perdre, rebre, rompre, corrompre, batre, combatre, botre, percebre, …

Només veurem, com els mesos passats, les tres formes més usuals del passat, present i futur.

Passat (per exemple, verb perdre: ahir el Madrid de bàsquet perdia per 82 a 81 …)

Jo perdia                                            Nosaltres perdíem

Tu perdies                                          Vosaltres perdíeu

Ell perdia                                            Ells perdien

Exemples: En Joan rebia una carta – Els grecs combatien amb fúria – Corrompíeu amb diners –

 

Present (per exemple, verb perdre: sempre perdo les claus del cotxe)

Jo perdo                                             Nosaltres perdem

Tu perds                                             Vosaltres perdeu

Ell perd                                                           Ells perden

Exemples: Tu combats amb més ganes    Ara rebem el correu a casa  Bateu massa tard –

 

Futur (per exemple, verb perdre: demà perdrem el partit)

Jo perdré                                            Nosaltres perdrem

Tu perdràs                                         Vosaltres perdreu

Ell perdrà                                            Ells perdran

(fixeu-vos que es diu jo perdré, no pas jo perderé com de vegades se sent dir)

Exemples:

Et rebré amb bona cara – Combatrem amb totes les forces – Ho percebràs de seguida – …

 

Accents:

Només s’accentuen els següents:

Passat.- Els acabats en     –íem, -íeu      (perdíem, rebíem, combatíeu,…)

Futur – Els acabats en       –ré, -ràs, -rà (batré, percebràs, rebotrà,…)

 

Recordatori

Aquesta sèrie de Regles s’està publicant des de l’agost del 2010.

Els temes tractats han estat:

1-Regla 1 – Paraules acabades amb a, plural amb es (casa, cases)           ………   (Agost 2010)

2-Regla 2 – Consonants s, ss, c, ç, z (casa, passa, caça, cirera, calze) …….         (Setembre 2010)

3-Regla 3 – Articles i apòstrof (l’home,l’única, la unió, les hores) ……………..            (Octubre 2010)

4-Regla 4 – Apòstrof amb de (d’humor, d’àngel) …………………………………….           (Novembre 2010)

5-Regla 5 – Contraccions: al, del, pel, can ……………………………………………..    (Desembre 2010)

6-Miscel·lània basada en faltes freqüents …………………………………………………. (Gener 2011)

7-Regla 6 – Verbs auxiliars Haver, Anar, Ser, o amb “perífrasi”: Caldre, Poder           (Febrer 2011)

8-Regla 7 – Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (1)           (Març 2011)

9-Regla 8 – Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (2)        (Abril 2011)

10-El dictat d’en Samba  ……………………………………………………………………………..    (Maig 2011)

11-Regla 9 – Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (3)      (Juny 2011)

12-Llenguatge genuí  ……………………………………………………………………………………    (Juliol 2011)

13-Regla 10 – Com s’escriuen els temps dels verbs en passat, present i futur (4)(Agost 2011)

    Consells

Per escriure en català, si el parleu normalment, només us cal:

 • Llegir sovint diaris, revistes i llibres en català.
  —      Anireu fent vostres les paraules correctes i les construccions escaients.
 • Perdre la por:
  —      Només si es comença es pot anar millorant.
 • Escriure sempre en català cartes, notes, correu electrònic:
  —      És escrivint que es van detectant i superant les dificultats.
 • Instal·lar un corrector de català a l’ordinador.
  —    Alerta!, no distingeix uns mots d’altres (com ara hem o em, hem fet, em penso)
 • Anar aprenent les regles principals.
  —    A més de la nostra ajuda, podeu trobar molts llibres senzills i molt ben fets.