Racó de poesia

Pere de Torroella

Pere de Torroella, cavaller del segle XV, del llinatge de la poderosa família dels Torroella, antics propietaris del lloc de la nostra vila, residí a la cort del príncep Carles de Viana a Navarra, i a la del rei Alfons IV de Catalunya i Aragó a Nàpols, on entrà en contacte amb l’esplèndida cultura italiana.
Casat amb una rica pubilla de La Bisbal, hi residí, i hi morí l’any 1492.

 

Va ser autor del sonet més antic conegut en llengua catalana:

Pus no us desment ignorança l’entendre,
pus entenent percebeu coneixença,
pus coneixent veniu lo ver comprendre,
pus comprenent sentiu ma benvolença

que benvolent james prova defensa,
que defenent ofensa’s vostr’honor,
que d’honradament no fos causa major,
que majorment guardeu vostra fallença,

qual falliment be de tants bens me nega?
qual negament mostra tal fermetat?
qual fermetat liga tant pietat?

Piadosament mos enuigs no desplega,
desplegament, per tants juis aprovat,
provablement merits d’amor replega.

Làpida sepulcral dels Senesterra de Santa Eugénia, senyors de Palau-Sator, Monells, Ullastret i Sant Iscle (Església d’Ulla)