Un pas més de la UE

Reproduït d’El Punt-AVUI del dia 1 de març de 2021

Que la Covid-19 ens ha canviat la vida és evident i ho podem comprovar cada dia. Ens ha afectat en l’àmbit personal, familiar, econòmic, empresarial i de cohesió social, i esperem que no ens afecti en l’estat d’ànim i el mental. I és evident que ens costarà retornar a la vida que fèiem fa un any. L’objectiu dels governs i de tothom és anar recuperant-nos i anar sortint dels efectes de la pandèmia. Per a això tenim els ajuts dels poders públics, que en l’àmbit europeu són els 750.000 milions d’euros que han de dinamitzar l’economia i la societat, i, d’altra banda, els avenços sanitaris que ens proporcionen més efectivitat en els tractaments pal·liatius i, més important encara, les vacunes que ja van sent injectades a la ciutadania.

L’aposta és recuperar el turisme a l’estiu garantint el control de la pandèmia

Tot plegat ha de generar una visió positiva del futur immediat, però també s’ha de ser conscient que els canvis no seran ràpids i que, a més, s’hauran d’establir els mecanismes necessaris en cada moment per controlar i eradicar la pandèmia. En aquest escenari, ja ha sortit una realitat que està flotant en la societat, que és com es controlarà en el futur la vida en general, com se sabrà qui pot anar a un lloc o a un altre, garantint sempre la màxima seguretat de no contaminar-se ni de transmetre el virus. Ha estat la Unió Europea (UE) que s’ha plantejat com es farà aquest control. Els caps d’estats i de govern dels Vint-i-set, preocupats per la realitat de la pandèmia i també per l’economia, han debatut i cercat les millors opcions per sortir de la crisi, amb garanties sanitàries per a la població.

L’equilibri el veuen en el fet que es pugui anar recuperant l’activitat econòmica en l’àmbit europeu i, sobretot, el turisme aquest mateix estiu, però garantint el control de la pandèmia. I per a això han establert desenvolupar un certificat de vacunació digital, que ha de garantir si estàs vacunat, si disposes d’una PCR negativa o si has passat la Covid-19 i ets asimptomàtic, tot plegat per deixar viatjar dins l’àmbit de la UE als qui ho compleixin. L’objectiu és que sigui operatiu en tres mesos, durant què la Comissió Europea desenvoluparà la logística tècnica, sanitària i operativa amb la finalitat que el certificat sigui útil i eficient. És clar que, si s’aconsegueix homologar aquest certificat i si un alt percentatge de la població europea està vacunada, estarem en condicions d’obrir el turisme abans que comenci el fort de l’estiu, i així recuperaríem bona part de l’economia i de l’estat d’ànim de les persones i de la viabilitat de les empreses, que és tan important com la recuperació sanitària. L’objectiu és trobar l’equilibri entre sanitat i economia i també establir el camí cap a la sortida d’ambdues crisis. Esperem que tots els estaments implicats –governs, sanitat, tecnologia, legislació i logística– treballin pel mateix objectiu, que és la sortida en gran de la crisi i recuperar l’economia, la sanitat, la cohesió social i el benestar de les persones. Som-hi!