Dia d’Europa especial

Reproduït d’El Punt-AVUI del dia 9 maig 2020

El dia 9 de maig fa setanta anys de la declaració del ministre d’Afers Estrangers de França Robert Schuman que va donar peu a endegar les institucions de la que avui coneixem com a Unió Europea, i aquest dia 9 de maig ha quedat com el Dia d’Europa, en què es pretén recordar aquella efemèride i destacar, debatre, impulsar tot el relacionat amb la idea d’una Europa unida i respectuosa amb les seves realitats. Paral·lelament, dos anys abans, el 1948 va tenir lloc una reunió a la Haia, promoguda per persones influents de la societat civil, en què es va crear el Moviment Europeu Internacional, amb la idea de treballar per una Europa democràtica, unida i federal, respectuosa amb la seva diversitat, i amb l’objectiu clar de no tornar mai més a la confrontació entre els estats europeus. Avui hi ha una quarantena de Consells del Moviment Europeu en diferents parts d’Europa, com és el cas del Consell Català del Moviment Europeu, que es va crear, juntament amb el basc i l’espanyol, l’any 1949 a l’exili de París. També hi ha el Consell d’Europa, una altra institució europeista en la qual participen 47 estats, que promou la democràcia, l’estat de dret, els drets humans i potencia la identitat europea. I més entitats d’àmbit europeista que també desenvolupen la seva tasca en pro d’una Europa democràtica. Totes aquestes institucions i associacions i també part de la ciutadania tenen el dia 9 de maig marcat en el seu calendari, per celebrar, recordar i valorar els avantatges d’una Europa unida, respectuosa amb les realitats que la componen, i defensora dels valors que la configuren i que estan detallats a l’article 2 del Tractat de la UE, com són el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’estat de dret i el respecte als drets humans, inclosos els drets pertanyents a les minories, i assenyala que aquests valors són comuns als estats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre homes i dones.

Aquest any, però, les activitats i celebracions a l’entorn del Dia d’Europa han quedat absolutament alterades per la pandèmia de la Covid-19, de manera que s’ha passat de les habituals trobades presencials a celebracions i debats virtuals, però amb el mateix objectiu de potenciar la idea d’Europa, i ara més que mai, davant la crisi sanitària que tenim i la previsible crisi econòmica que vindrà i a la qual s’ha de fer front des de l’àmbit de la UE amb un paquet de propostes, fons de recuperació, com en diuen, que hauria de ser solidari amb la realitat diversa de la pandèmia i suficient econòmicament, amb l’objectiu que ningú quedi fora de la protecció europea. Es tracta de ser respectuosos amb els valors de la UE i de gestionar les polítiques en clau europea i amb l’objectiu de garantir el benestar, la seguretat i la llibertat de les persones. Esperem que tots els actors implicats, polítics, socials, econòmics i ciutadania, sapiguem estar a l’altura del repte. Si és així, les generacions properes en diran bé.