Informe 2009 amnistia internacional.

L’estat dels drets humans al món.

Cada any AI (Amnistia Internacional) fa un informe sobre la situació del DRETS HUMANS en els diversos països del món.
He fet el ritual de sempre:obro l’Informe a la pàgina d’Espanya i com cada any també m’assabento  amb tristesa de com no són respectats el DRETS HUMANS a la Península Ibérica.

A continuació ho explico molt resumidament.

  1. L’Informe explica ben detalladamnet quatre casos de tortures i maltractaments.
    El relator de l’ONU sobre promoció i protecció de Drets Humans i les Llibertats Fonamentals en la luita contra el terrorisme va expresar la seva preocupació davant la persistència de les denúncies de tortura i maltractaments.
  2. Ens assabenta de dos casos de devolució al país d’origen de dues persones, un sirià i un rus, sense haver-hi cap garantia de ser tractats justament i la realitat ho va confirmar: foren empresonats i torturats.
  3. Cita dos fets d’abusos comesos per dos grups armats. ETA es declara responsable de la mort de quatre persones el 2008 i de nombrosos atemptats amb bombes.
  4. AI mostra la seva preocupació perquè la definició de terrorisme en alguns articles del Codi Penal Espanyol no s’haurien d’haver inclòs en aquesta categoria.
  5. Les autoritats espanyoles, a petició d’Estats Units, van autoritzar, amb ple coneixement, l’ús de bases militars espanyoles pel trasllat de detinguts a la presó de Guantánamo.
  6. Nombroses persones emigrants i sol·licitants d’asil polític seguien arriscant les seves vides en intentar arribar a Espanya  per perilloses rutes marítimes i terrestres, patint en el camí abusos causats perles xarxes criminals i per le Forces de Seguretat. Els acords de readmissió signats entre Espanya i nombrosos països del  Nord i Oest d’Àfrica no inclouen garanties en matèria de Drets Humans.
  7. Tres anys després de las Promulgació d’una Llei contra la violència de gènere, les dones que havien sigut víctimes d’abusos continuaven trobant obstacles per rebre assistència mèdica i accedir  a la justicia en alguns llocs d’Espanya. Les dones emigrants en situació irregular es trobaven amb dificultats especials. Segons dades del Govern, l’any 2008, 70 dones varen morir en mans de la seva parella o exparella.
  8. Racisme. Es varen continuar denunciant atacs racistes comesos per persones a títol individual, i casos de tortura i maltractaments, amb un component racista, a mans de funcionaris encarregats de fer complir la Llei. Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, Espanya és l’únic país on no es publiquen dades oficials sobre les denúncies i procediments penals relacionats amb delictes racistes.

Una lectura completa de l’Informe ens faria adonar de la gravetat de la situació en el nostre país en el que fa referència als Drets Humans. Quan sentim les proclames de molts polítics del Govern afirmant que respecten escrupolosament els Drets Humans i llegim la realitat que presenta AI, sembla que no parlem del mateix país.