La biblioteca

Aquest mes d’abril està prevista la inauguració de la Biblioteca Municipal de Torroella i per això Emporion es vol fer ressò d’un esdeveniment cultural tan important per al nostre municipi. La inauguració d’una biblioteca sempre és una bona notícia.

De la inauguració de la primera biblioteca de Torroella, se’n va fer ressò l’Emporion núm. 253 de la segona època i arribà a dir que era “una inauguració més important que la del pont”. Aquest fet diu molt sobre la situació cultural de la vila perquè no devia ser gaire freqüent que una població de les característiques de Torroella tingués una biblioteca. Vol dir que, al darrere de tot això, hi havia una gent molt preocupada perquè la cultura arribés a quantes més persones millor. Una gent que sabia que la lectura, el saber, la informació donen criteri als homes i a les dones i això ajuda a fer el món millor.

Aquella biblioteca va ser obra de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvis de Catalunya i Balears. Aquesta entitat la va mantenir fins al final del segle XX, quan va traspassar el seu inventari de llibres a l’Ajuntament i va ajudar, mitjançant una subvenció, que l’Ajuntament se’n fes càrrec.

Setanta-tres anys després -es va inaugurar el 3 de juny de 1934 i presidí l?acte l’alcalde Pere Vicens- estem a les portes de la inauguració d’una de nova. Una biblioteca que com a entitat ja funciona, però que millorarà quant a espais i tecnologia i això sempre és bo.

Potser l’any 34, amb infinitament menys mitjans que en l’actualitat, la cultura tenia un paper més rellevant que ara. L’esperit de la Generalitat republicana era alfabetitzar Catalunya i per això van dedicar recursos a crear escoles i biblioteques. Potser ara que la cultura està a l’abast de la majoria, costa donar importància a allò que sembla que s’aconsegueix fàcilment. Però el projecte de la nova biblioteca fa anys que es va posar en marxa quan l’Ajuntament, el 1997, va decidir comprar Can Quintana, fer-hi el Centre Cultural de la Mediterrània, en una primera fase, i la biblioteca municipal, en una segona fase que finalment ha arribat.

Des d’Emporion ens agradaria que la inauguració de la biblioteca fos més important que la del pont. Estem segurs que la biblioteca pot ser una de les entitats que faci de pont  entre cultures. Les diferents cultures que, a poc a poc, van trobant el seu lloc dins del nostre municipi.