Veient la categoria

núm. 69 -setembre- 2012

Les cremades

Les cremades són lesions als teixits produïdes per agents externs de naturalesa diversa: tèrmica, com el foc, les…